Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6400
Title: Phương pháp Lagrange cho bài toán cực trị có điều kiện và ứng dụng
Authors: Nguyễn, Thị Ái
Advisor: Phạm, Quý Mười, TS.
Keywords: Phương pháp nhân tử Lagrange
Bài toán cực trị
Toán ứng dụng
Phương pháp Toán sơ cấp
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6400
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiAi.TT.pdfTóm tắt1.13 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiAi.TV.pdfToàn văn1.7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.