DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/64

Nhan đề: Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Phạm, Hiền
Người hướng dẫn: Nguyễn, Ngọc Vũ
Từ khoá: Thanh toán quốc tế
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Năm xuất bản: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/64
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tom tat.pdfTóm tắt194,33 kBAdobe PDFView/Open
Toan van.96.pdfToàn văn562,96 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback