Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6398
Title: Các bài toán cực trị hình học trong mặt phẳng và không gian
Authors: Lưu, Văn Tiến Xinh
Advisor: Trần, Đạo Dõng, PGS.TS.
Keywords: Hình học phẳng
Hình học không gian
Bài toán
Phương pháp Toán sơ cấp
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6398
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuuVanTienXinh.TT.pdfTóm tắt1.01 MBAdobe PDFView/Open
LuuVanTienXinh.TV.pdfToàn văn1.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.