Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6395
Title: Phương pháp tọa độ cho các bài toán về đường và mặt trong hình học
Authors: Lê, Thị Hồng Sương
Advisor: Nguyễn, Duy Thái Sơn, TS.
Keywords: Hệ tọa độ
Bài toán
Hình học
Mặt phẳng
Đường thẳng
Đường tròn
Mặt phẳng
Mặt cầu
Phương pháp Toán sơ cấp
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6395
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiHongSuong.TT.pdfTóm tắt309.85 kBAdobe PDFView/Open
LeThiHongSuong.TV.pdfToàn văn596.54 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.