Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6391
Title: Ứng dụng số phức trong các bài toán sơ cấp
Authors: Nguyễn, Minh Hoàng
Advisor: Lê, Hoàng Trí, TS.
Keywords: Số phức
Lượng giác
Hình học
Phương pháp Toán sơ cấp
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6391
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenMinhHoang.TT.pdfTóm tắt273.44 kBAdobe PDFView/Open
NguyenMinhHoang.TV.pdfToàn văn540.44 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.