Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6381
Title: Đa giác nội, ngoại tiếp đường tròn và các bài toán liên quan
Authors: Phạm, Phú Hoàng Lan
Advisor: Nguyễn, Văn Mậu
Keywords: Đa giác nội tiếp
Đa giác ngoại tiếp
Đường tròn
Bài toán
Phương pháp Toán sơ cấp
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6381
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamPhuHoangLan.TT.pdfTóm tắt238.41 kBAdobe PDFView/Open
PhamPhuHoangLan.TV.pdfToàn văn481.74 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.