Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6376
Title: Phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Đak Nông
Authors: Nguyễn, Vĩnh Hiếu
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Huy động tiền gửi ngân hàng
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Chi nhánh Đắk Nông
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6376
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVinhHieu.TT.pdfTóm tắt235.27 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVinhHieu.TV.pdfToàn văn1.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.