Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6375
Title: Phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa
Authors: Nguyễn, Hồng Mơ
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Dịch vụ thẻ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Khánh Hòa
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6375
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHongMo.TT.pdfTóm tắt651.97 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHongMo.TV.pdfToàn văn1.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.