Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6371
Title: Phân tích rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Mai Trâm
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Rủi ro tín dụng trong cho vay
Cho vay cá nhân
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6371
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiMaiTram.TT.pdfTóm tắt441.27 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiMaiTram.TV.pdfToàn văn1.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.