Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6370
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định tài sản bảo đảm trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Ngũ Hành Sơn - Thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Hữu Hoàng Anh
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Cho vay khách hàng doanh nghiệp
Thẩm định tài sản bảo đảm trong cho vay
Bảo đảm tiền vay
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Quận Ngũ Hành Sơn
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6370
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHuuHoangAnh.TT.pdfTóm tắt219.91 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHuuHoangAnh.TV.pdfToàn văn2.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.