Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6369
Title: Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông
Authors: Nguyễn, Văn Phương
Advisor: Hoàng, Tùng
Keywords: Chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Thị xã Gia Nghĩa
Tỉnh Đắk Nông
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6369
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanPhuong.TT.pdfTóm tắt439.49 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanPhuong.TV.pdfToàn văn1.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.