Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6368
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Đắk Nông
Authors: Nguyễn, Thị Lệ Hồng
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Chi nhánh Đắk Nông
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6368
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiLeHong.TT.pdfTóm tắt279.58 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiLeHong.TV.pdfToàn văn1.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.