Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6367
Title: Hoàn thiện hoạt động marketing trong huy động tiền gửi khách hàng cá nhân tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum
Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào
Advisor: Hồ, Hữu Tiến
Keywords: Marketing
Huy động tiền gửi khách hàng cá nhân
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Chi nhánh tỉnh Kon Tum
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6367
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiBichDao.TT.pdfTóm tắt369.62 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiBichDao.TV.pdfToàn văn2.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.