Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6366
Title: Phân tích tình hình cho vay đối với doanh nghiệp ngành xây dựng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Xuân Dung
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Cho vay doanh nghiệp
Doanh nghiệp ngành xây dựng
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6366
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiXuanDung.TT.pdfTóm tắt400.78 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiXuanDung.TV.pdfToàn văn1.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.