Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6365
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Đăk Lăk
Authors: Nguyễn, Chí Cường
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước
Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6365
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenChiCuong.TT.pdfTóm tắt223.92 kBAdobe PDFView/Open
NguyenChiCuong.TV.pdfToàn văn1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.