Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6363
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua Laptop mới của sinh viên tại thị trường Đà Nẵng
Authors: Lưu, Thị Thùy Vân
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn
Keywords: Hành vi người tiêu dùng
Laptop
Sinh viên
Thị trường Laptop Đà Nẵng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 149 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết về quyết định mua và các mô hình nghiên cứu đi trước; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Phân tích kết quả nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6363
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuuThiThuyVan.TT.pdfTóm tắt485.28 kBAdobe PDFView/Open
LuuThiThuyVan.TV.pdfToàn văn2.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.