Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6356
Title: Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ đối với lĩnh vực cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quảng Trị
Authors: Hoàng, Thị Quỳnh Giao
Advisor: Hồ, Hữu Tiến
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Dịch vụ ngân hàng
Cho vay
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Chi nhánh Quảng Trị
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6356
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangThiQuynhGiao.TT.pdfTóm tắt467.61 kBAdobe PDFView/Open
HoangThiQuynhGiao.TV.pdfToàn văn1.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.