Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6355
Title: Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam
Authors: Huỳnh, Lê Hoài Tâm
Advisor: Hoàng, Tùng
Keywords: Cho vay khách hàng cá nhân
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Quảng Nam
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6355
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhLeHoaiTam.TT.pdfTóm tắt213.55 kBAdobe PDFView/Open
HuynhLeHoaiTam.TV.pdfToàn văn2.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.