Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6354
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Đông Đắk Lắk
Authors: Huỳnh, Thị Thanh Thủy
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay hộ kinh doanh
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Chi nhánh Đông Đắk Lắk
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 120 trang
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6354
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiThanhThuy.TT.pdfTóm tắt226.85 kBAdobe PDFView/Open
HuynhThiThanhThuy.TV.pdfToàn văn2.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.