Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6352
Title: Hoàn thiện công tác bảo đảm tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hải Châu
Authors: Huỳnh, Trang
Advisor: Hồ, Hữu Tiến
Keywords: Cho vay hộ kinh doanh
Hoạt động bảo đảm tín dụng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Chi nhánh Hải Châu
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6352
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhTrang.TT.pdfTóm tắt489.93 kBAdobe PDFView/Open
HuynhTrang.TV.pdfToàn văn1.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.