Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6351
Title: Hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Gia Lai
Authors: Phùng, Thị Nguyên Trang
Advisor: Đặng, Văn Mỹ
Keywords: Dịch vụ ngân hàng bán lẻ
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Gia Lai
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6351
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhungThiNguyenTrang.TT.pdfTóm tắt238.52 kBAdobe PDFView/Open
PhungThiNguyenTrang.TV.pdfToàn văn1.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.