Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6348
Title: Phân tích hoạt động cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng
Authors: Phan, Thị Ngọc Huyền
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Dịch vụ ngân hàng
Hoạt động cho vay
Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6348
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiNgocHuyen.TT.pdfTóm tắt480 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiNgocHuyen.TV.pdfToàn văn1.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.