Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6347
Title: Đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Đà Nẵng theo mô hình Camels
Authors: Phan, Thị Minh Thảo
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Hiệu quả hoạt động ngân hàng
Ngân hàng TMCP Quân đội
Chi nhánh Đà Nẵng
Mô hình Camels
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6347
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiMinhThao.TT.pdfTóm tắt663.84 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiMinhThao.TV.pdfToàn văn1.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.