Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6345
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Bản Việt
Authors: Nguyễn, Ngọc Hà
Advisor: Đặng, Tùng Lâm
Keywords: Dự án đầu tư
Thẩm định tài chính dự án đầu tư
Ngân hàng TMCP Bản Việt
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6345
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenNgocHa.TT.pdfTóm tắt226.04 kBAdobe PDFView/Open
NguyenNgocHa.TV.pdfToàn văn2.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.