Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6337
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay giải quyết việc làm của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lăk tỉnh Đăk Lăk
Authors: Võ, Ngọc Hãn
Advisor: Hồ, Hữu Tiến
Keywords: Dịch vụ ngân hàng
Cho vay giải quyết việc làm
Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội
Huyện Lăk
Tỉnh Đăk Lắk
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc si Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6337
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoNgocHan.TT.pdfTóm tắt217.64 kBAdobe PDFView/Open
VoNgocHan.TV.pdfToàn văn2.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.