Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6335
Title: Phân tích hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Tây Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Hòa
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Dịch vụ thẻ ngân hàng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội
Chi nhánh Tây Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6335
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHoa.TT.pdfTóm tắt336.33 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHoa.TV.pdfToàn văn1.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.