Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6330
Title: Hoàn thiện công tác huy động tiền gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Đắk Nông
Authors: Phan, Thị Kim Cúc
Advisor: Hoàng, Tùng
Keywords: Huy động tiền gửi ngân hàng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Chi nhánh tỉnh Đắk Nông
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6330
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiKimCuc.TT.pdfTóm tắt245.59 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiKimCuc.TV.pdfToàn văn1.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.