Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6329
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai
Authors: Phan, Thị Hiền
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Cho vay trung và dài hạn
Thẩm định tín dụng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh tỉnh Gia Lai
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6329
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiHien.TT.pdfTóm tắt728.67 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiHien.TV.pdfToàn văn1.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.