Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6328
Title: Phân tích tình hình kiểm soát chi ngân sách thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng
Authors: Phạm, Thị Hạnh
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước
Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước
Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số:60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6328
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiHanh.TT.pdfTóm tắt536.79 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiHanh.TV.pdfToàn văn1.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.