Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6327
Title: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến chính sách chi trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội
Authors: Chu, Thị Hậu
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Chính sách chi trả cổ tức
Doanh nghiệp
Thị trường chứng khoán Hà Nội
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6327
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChuThiHau.TT.pdfTóm tắt379.17 kBAdobe PDFView/Open
ChuThiHau.TV.pdfToàn văn1.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.