Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6324
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định giá trị doanh nghiệp tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng
Authors: Đỗ, Ngọc Khoa
Advisor: Hoàng, Tùng
Keywords: Thẩm định giá trị doanh nghiệp
Công ty TNHH Một thành viên Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6324
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoNgocKhoa.TT.pdfTóm tắt664.48 kBAdobe PDFView/Open
DoNgocKhoa.TV.pdfToàn văn1.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.