Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6320
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đắk Tô, tỉnh kon Tum
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Dung
Advisor: Hoàng, Tùng
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay tiêu dùng
Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Huyện Đắk Tô
Tỉnh Kon Tum
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6320
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiNgocDung.TT.pdfTóm tắt363.19 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiNgocDung.TV.pdfToàn văn1.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.