Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6318
Title: Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai
Authors: Trần, Thị Hồng Thanh
Advisor: Đinh, Bảo Ngọc
Keywords: Phân tích hoạt động cho vay
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh Gia Lai
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6318
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiHongThanh.TT.pdfTóm tắt313.54 kBAdobe PDFView/Open
TranThiHongThanh.TV.pdfToàn văn1.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.