Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6317
Title: Phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Thu Hằng
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Dịch vụ thẻ ngân hàng
Thẻ thanh toán
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6317
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiThuHang.TT.pdfTóm tắt509.08 kBAdobe PDFView/Open
LeThiThuHang.TV.pdfToàn văn1.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.