Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6315
Title: Phân tích tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Hữu Mạnh Cường
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Phân tích hoạt động cho vay
Cho vay khách hàng doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh Đắk Lắk
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6315
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHuuManhCuong.TT.pdfTóm tắt295.92 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHuuManhCuong.TV.pdfToàn văn742.19 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.