Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6314
Title: Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Huế
Authors: Phan, Văn Phước
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Tín dụng ngân hàng
Hoạt động cho vay
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh thành phố Huế
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6314
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanVanPhuoc.TT.pdfTóm tắt699.96 kBAdobe PDFView/Open
PhanVanPhuoc.TV.pdfToàn văn1.96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.