Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6311
Title: Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hiệp
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực hành chính
Nguồn nhân lực hành chính cấp xã
Huyện Đại Lộc
Quảng Nam
Kinh tế phát triển
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 60.31.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6311
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHiep.TT.pdfTóm tắt437.67 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHiep.TV.pdfToàn văn1.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.