Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6310
Title: Hoàn thiện công tác kế toán Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Hòa Vang trong điều kiện vận hành Tabmis
Authors: Đinh, Thị Thúy Minh
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Kế toán Ngân sách Nhà nước
Kho bạc Nhà nước Hòa Vang
Hệ thống Tabmis
Kế toán
Issue Date: 2013
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6310
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhThiThuyMinh.TV.pdfToàn văn1.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.