Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6309
Title: Phương trình hàm Cauchy cộng tính và tính ổn định
Authors: Nguyễn, Thanh Thảo
Advisor: Cao, Văn Nuôi
Keywords: Phương trình hàm Cauchy cộng tính
Tính ổn định
Phương pháp Toán sơ cấp
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6309
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThanhThao.TT.pdfTóm tắt611.99 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThanhThao.TV.pdfToàn văn901.76 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.