Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6308
Title: Phương pháp bình phương nhỏ nhất và ứng dụng
Authors: Phạm, Lê Kim Thanh
Advisor: Lê, Hải Trung
Keywords: Phương pháp bình phương nhỏ nhất
Hàm nhiều biến
Phương pháp Toán sơ cấp
Issue Date: 2016
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6308
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamLeKimThanh.TT.pdfTóm tắt631.77 kBAdobe PDFView/Open
PhamLeKimThanh.TV.pdfToàn văn1.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.