Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6307
Title: Áp dụng khái quát hóa, đặt biệt hóa, tương tự hóa trong việc giải toán sơ cấp
Authors: Đoàn, Văn An
Advisor: Phan, Đức Tuấn
Keywords: Khái quát hóa
Đặc biệt hóa
Tương tự hóa
Giải toán sơ cấp
Lượng giác
Số học
Hình học
Phương pháp Toán sơ cấp
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6307
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanVanAn.TT.pdfTóm tắt613.74 kBAdobe PDFView/Open
DoanVanAn.TV.pdfToàn văn1.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.