Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6306
Title: Phân tích sự ảnh hưởng của sở hữu nhà nước đến khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2013
Authors: Trần, Thi Cẩm Tú
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Cạnh tranh
Khả năng cạnh tranh
Hệ thống ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại Việt Nam
Giai đoạn 2008 - 2013
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6306
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiCamTu.TT.pdfTóm tắt627.31 kBAdobe PDFView/Open
TranThiCamTu.TV.pdfToàn văn1.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.