Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6303
Title: Một số phép biến đổi trên tam giác
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Advisor: Trịnh, Đào Chiến
Keywords: Phép biến đổi
Tam giác
Phương pháp Toán sơ cấp
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6303
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThanhHuyen.TT.pdfTóm tắt583.71 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThanhHuyen.TV.pdfToàn văn682.54 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.