Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6294
Title: Hệ động lực học dạng phương trình sai phân bậc nhất
Authors: Võ, Thị Ni Na
Advisor: Lê, Hải Trung
Keywords: Phương trình sai phân bậc nhất
Hệ động lực học
Phương pháp Toán sơ cấp
Issue Date: 2016
Description: Luận văn thạc sĩ khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6294
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThiNiNa.TT.pdfTóm tắt382.29 kBAdobe PDFView/Open
VoThiNiNa.TV.pdfToàn văn847.45 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.