Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6289
Title: Hoàn thiện công tác Kiểm tra thuế khu vực Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế thành phố Kon Tum
Authors: Lê, Tiến Đông
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Kiểm tra thuế
Thuế doanh nghiệp
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Chi cục Thuế Thành phố Kon Tum
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6289
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeTienDong.TT.pdfTóm tắt312.12 kBAdobe PDFView/Open
LeTienDong.TV.pdfToàn văn1.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.