Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6288
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP VPB - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Việt Cường
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng Thương mại Cổ phần VPB
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6288
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranVietCuong.TT.pdfTóm tắt347.02 kBAdobe PDFView/Open
TranVietCuong.TV.pdfToàn văn1.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.