Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6287
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Đức Vũ
Advisor: Đinh, Bảo ngọc
Keywords: Chính sách cổ tức
Doanh nghiệp ngành dầu khí
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6287
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDucVu.TT.pdfTóm tắt264.08 kBAdobe PDFView/Open
NguyenDucVu.TV.pdfToàn văn1.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.