Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6286
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Sương
Advisor: Đinh, Bảo ngọc
Keywords: Kiểm soát rủi ro tín dụng
Cho vay khách hàng doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Gia Lai
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6286
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHongSuong.TT.pdfTóm tắt219.64 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHongSuong.TV.pdfToàn văn1.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.