Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6267
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Võ, Thị Xuyến
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Ngân hàng thương mại
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Hoạt động ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2016
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6267
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThiXuyen.TT.pdfTóm tắt302.29 kBAdobe PDFView/Open
VoThiXuyen.TV.pdfToàn văn1.84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.