Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6257
Title: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Authors: Đoàn, Xuân Ngọc
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn
Keywords: Quản lý nhà nước về du lịch
Du lịch
Quảng Bình
Kinh tế phát triển
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6257
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanXuanNgoc.TT.pdfTóm tắt430.17 kBAdobe PDFView/Open
DoanXuanNgoc.TV.pdfToàn văn878.98 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.